Ohjelmistot

Temikonin tuotevalikoimassa on ohjelmat järjestelmätietokannan toteuttamiseksi, konfigurointityökalut sekä testien ja mittausten ajo- ja hallintatyökalut sekä järjestelmien ja tuotannon tiedonkeruuseen liittyvät ohjelmat ja komponentit.

 

”Työkalupakin” avulla voidaan toteuttaa helppokäyttöinen ja konfiguroitava testausympäristö, järjestelmän hallinta ja valvonta. Useita testiasemia voi olla lähiverkossa yhteydessä palvelin- tietokantaan tai yhden aseman sovellus paikallisella tietokannalla. Ohjelma voi olla myös palvelimessa ajettava taustaprosessi, Web Service tms. Testausprosessin automatisoinnilla nopeutetaan testauksen läpimenoaikaa ja vähennetään inhimillisiä virheitä. Tuotekohtaiset valmistustiedot saadaan tuotannonhalllintajärjestelmästä (MES) ja testaus suoritetaan niiden mukaan. Tietokannan avulla tulosten jäljittäminen ja vertailu ovat vaivattomampaa sekä testauksessa havaittujen puutteiden ja vikojen raportointi tuotannon esimiehille.